Badanie okulistyczne

  • Udrażnianie kanalików nosowo-łzowych
  • Korekcja wad powiek: entropium,ektropium
  • Korekta brzegu powiekowego, nieprawidłowo skierowane rzęsy, dodatkowe rzęsy, zrosty powiekowe
  • Usuwanie ciał obcych, leczenia ran okolicy oka
  • Leczenie farmakologiczne i chirurgiczne wrzodów rogówki – keratectomia z keratotomia + przykrycie rogówki trzecią powieką

  • Repozycja wypadniętego gruczołu trzeciej powieki – wiśniowe oko
  • Wytarcie / zeskrobywanie / grudek chłonnych trzeciej powieki
  • Korekta chrząstki trzeciej powieki /skręt trzeciej powieki
  • Leczenia takich zmian jak skrzydlik, skórzak, martwak – z przykryciem rogówki spojówką lub trzecią powieką
  • Ekstrakcja gałki ocznej
Ubytek warstwy zewnętrzej rogówki
ubytek warstwy zewnętrznej rogówki