ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW:

Psy i inne zwierzęta muszą posiadać czytelny tatuaż i mikrochip, ważne szczepienia przede wszystkim przeciwko wściekliźnie. Jeśli szczepienie przeciwko wściekliźnie wykonywane jest pierwszy raz to jego ważność uzyskuje się dopiero po trzech tygodniach. Natomiast przy kolejnych szczepieniach na wściekliznę ważne jest już w dniu jego podania. Zwierzę musi posiadać ważny paszport, który jest wystawiany przez lekarza weterynarii i w którym znajduje się wpis o ważnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
Pies musi zostać zidentyfikowany przy pomocy czytelnego tatuażu albo mikrochipu, które powinny być zgodne z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785. Jeżeli taki mikrochip nie spełnia wymagań tej wyżej wymienionej normy to właściciel takiego psa musi mieć przy sobie odpowiedni czytnik, który umożliwi zidentyfikowanie zwierzęcia. Zwierzę musi mieć ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie, a także paszport z wpisaną informacją o ważnym szczepieniu.
Identyfikacja za pomocą czytelnego tatuażu lub mikrochipa oraz posiadanie paszportu z ważnym wpisem o przeprowadzonym szczepieniu przeciwko wściekliźnie tylko w tym przypadku możemy wjechac ze zwierzakiem na teren Cypru.
Zwierzę musi w pierwszej kolejności zostać zidentyfikowane za pomocą tatuażu lub wszczepionego mikrochipa oraz posiadać paszport, a w nim wpis poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.
Zwierzę musi posiadać czytelny tatuaż lub mikroczip, który musi być zgodny z normami ISO lub właściciel pupila musi posiadać odpowiedni czytnik umożliwiający jego identyfikację oraz paszport, w którym jest informacja o ważnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
Zwierzę musi posiadać ważny paszport, w którym są umieszczone informacje o ważnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie, oraz musi zostac zidentyfikowane przy pomocy zidentyfikowane za pomocą mikrochipa lub czytelnego tatuażu.
Zwierzę może podróżować tylko w obecności swojego właściciela, a także posiadać czytelny tatuaż lub mikrochip. Obowiązkowy paszport z wpisem o ważnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie, odrobaczeniu oraz z danymi dotyczącymi identyfikacji. Młode psy, które nie mają szczepienia przeciwko wściekliźnie nie mogą być wwożone na teren Finlandii.
Zwierzak musi zostać zidentyfikowany za pomocą mikroczipa lub czytelnego tatuażu . Obowiązkowo musi być zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i posiadać ważny paszport.
Wszystkie zwierzęta przewożone do Grecji muszą posiadać ważny paszport wraz z wpisem o wykonaniu szczepienia na wściekliznę, a także posiadać mikrochip lub tatuaż.
Zwierzęta typu kot, pies czy fretka muszą zostać zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu lub mikrochipa, posiadać paszport z ważnym wpisem o przeprowadzeniu szczepienia na wściekliznę.
Zwierzak musi posiadać ważny paszport z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, a także muszą być czytelnie oznakowane za pomocą tatuażu lub mikrochipa.
Zwierzęta wjeżdżające do Irlandii są identyfikowane za pomocą wszczepionego mikrochipa lub czytelnego tatuażu. Jeśli pies został najpierw zaczipowany, a dopiero potem zaszczepiony przeciwko wściekliźnie to jest wymagane powtórzenie takiego szczepienia, ale nie wcześniej niż po trzech tygodniach od poprzedniego szczepienia. Oprócz tego przed wyjazdem na około 24 – 100 godzin musi zostać odrobaczone, a także poddane profilaktyce przeciw kleszczowej i taki wpis musi się znaleźć w paszporcie.
Do wyjazdu do tego kraju psu również potrzebny jest paszport z poświadczonym wpisem o ważności wykonanego szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz musi zostać zidentyfikowany za pomocą mikrochipu lub czytelnego tatuażu.
Zwierzak musi posiadać paszport z adnotacją o ważności szczepienia przeciwko wściekliźnie, a także zidentyfikowane za pomocą mikrochipa lub tatuażu.
Do tego kraju również potrzebny jest paszport zwierzęcia, w którym musi się znajdować informacja o wykonaniu ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie i pies musi posiadać mikrochip lub tatuaż.
Do tego kraju tak samo jak do wszystkich z Unii Europejskiej również, aby przewieźć psa potrzebny jest paszport, ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz posiadanie mikrochipa lub czytelnego tatuażu.

Zwierzę musi posiadać paszport dla zwierzęcia z ważnymi wpisami szczepień i odrobaczania, posiadać czytelny tatuaż i mikroczip, posiadać ważne szczepienia przeciwko wściekliźnie. Pupil musi posiadać wpis potwierdzający odrobaczenie przeciwko tasiemcowi w przeciągu max. 10 dni przed wyjazdem oraz ponownie w ciągu tygodnia po przyjeździe (nie dotyczy fretek). Małe gryzonie, ptaki w klatkach i króliki muszą posiadać specjalne zezwolenie wydane przez Norweską Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności (Mattilsynet). Więcej informacji na stronie: www.mattilsynet.no

Pupil w samolocie

Decydując się na podróż samolotem z naszym pupilem pamiętajmy, że linie Norwegian akceptują transport żywych zwierząt tylko w ograniczonych warunkach. Samoloty mogą zabrać tylko 4 zwierzęta do luku bagażowego, dlatego rezerwację trzeba dokonać min. 48 godz. przed wylotem, telefonicznie. Zwierzęta muszą być przewożone w sprężystej, wodoodpornej klatce lub koszu o wymiarach umożliwiających swobodne wstanie i zmianę pozycji, jednak nie większych niż 120x81x89. W jednej klatce/koszu mogą być przewożone max. 2 zwierzaki, o max. wadze 14 kg każdy. Z uwagi na złe warunki pogodowe, linie mogą czasowo zawiesić transport zwierząt do/z północnej Norwegii. Transport w kabinie dozwolony jest wyłącznie podczas lotów krajowych. Klatka/kosz ze zwierzęciem traktowana jest wtedy jako bagaż podręczny. Podobne zasady obowiązują w liniach SAS (www.flysas.com). Linie Ryanair (www.ryanair.com) oraz Wizzair (www.wizzair.com) nie przewożą żywych zwierząt z wyjątkiem psów przewodników podróżujących z ociemniałymi pasażerami.

Identyfikacja za pomocą czytelnego tatuażu lub wszczepionego mikrochipa, ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz paszport.
Muszą zostać zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu lub mikrochipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785, posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz paszport.
Identyfikacja za pomocą tatuażu lub mikrochipu, musi zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia w roku poprzednim, to kolejne szczepienie jest wtedy traktowane, jako pierwsze szczepienie i nabywa ono ważności dopiero po trzech tygodniach od jego wykonania, pies również musi posiadać ważny paszport.
Zwierze musi zostać zidentyfikowane za pomocą mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań tej normy, to właściciel zwierzęcia musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi posiadać przy sobie odpowiedni czytnik). Jeśli zwierzę zostało najpierw zaszczepione a potem dopiero zaczipowane, to takie szczepienie powinno być powtórzone po zaczipowaniu psa, jednak ze względów zdrowotnych nie może to być wcześniej niż trzech tygodniach po ostatnim szczepieniu. Dodatkowo w ciągu 10 dni przed wyjazdem, zwierzę musi zostać odrobaczone preparatem zawierającym praziquantel lub epsiprantel i te informacje również muszą być wpisane do paszportu. Zwierzę zostanie wpuszczone na terytorium Królestwa Szwecji tylko wtedy, jeśli bezwzględnie będzie zachowana kolejność powyższych działań. Wwożenie młodych zwierząt do Szwecji, w wieku poniżej 3 miesiąca życia, które nie były szczepione przeciwko wściekliźnie jest całkowicie zabronione.
Identyfikacja za pomocą czytelnego tatuażu lub mikrochipa. Obowiązkowy paszport wraz z ważną informacją o wykonaniu szczepienia przeciwko wściekliźnie. Pies musi być odrobaczony i poddany profilaktyce przeciw kleszczowej na 24 – 48 godzin przed wyjazdem i te informacje muszą znaleźć się w paszporcie. Psu podczas jego podróży musi towarzyszyć właściciel lub inna osoba, która jest odpowiedzialna za zwierzę. Zwierzę możemy wwieźć na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii oraz Północnej Irlandii jedynie zatwierdzoną przez DEFRA trasą i trzeba skorzystać z usług zatwierdzonego przewoźnika.
Wielka Brytania – www.defra.gov.uk
Irlandia – www.agriculture.gov.ie
Zwierzęta zidentyfikowane za pomocą mikrochipu lub czytelnego tatuażu, obowiązkowy paszport z ważną informacją o przeprowadzonym szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
Zwierzęta wjeżdżające na teren Węgier muszą zostać zidentyfikowane za pomocą wszczepionego mikrochipu lub czytelnego tatuażu, obowiązkowy ważny paszport wraz z informacją o aktualnym ważnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
slide-b-bg

JESTEŚMY UPOWAŻNIENI

do wystawiania paszportów

dla psów, kotów i fretek

bg6b

&

numer zezwolenia

0020/07/2004

Paszporty

    W związku z otwarciem granic coraz częściej podróżujemy nie tylko sami, rodzinami ale i w towarzystwie naszych Milusińskich. Warto przed wyjazdem zadbać o niezbędne zabezpieczenie naszego Pupila w odpowiednie szczepienia i dokumenty tak by planowana podróż była przyjemnością a nie pasmem nieprzyjemnych niespodzianek i kłopotów. Obecnie podróż pomiędzy krajami UE ze zwierzęciem nie przysparza większych problemów. W większości krajów obowiązują zharmonizowane przepisy UE dotyczące kotów, psów i fretek. Przed planowanym wyjazdem należy sprawdzić czy Państwa zwierzę posiada:

• ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie

• chip lub czytelny tatuaż

•paszport zwierzęcia domowego, który może wydać Państwa lekarz Potrzebne mogą być również zaświadczenia o leczeniu przeciwkleszczowym oraz przeciw tasiemcowi bąblowcowemu.

    Z paszportu zwierzęcia domowego można skorzystać również w przypadku podróży do lub z jednego z krajów sąsiadujących z UE, którego status w odniesieniu do wścieklizny jest zgodny ze statusem UE. Dotyczy to Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Państwa Watykańskiego. Komisja Europejska zaleca, by przed każdą podróżą ze zwierzęciem domowym zasięgnąć opinii weterynarza na temat kraju, który jest celem podróży, i konkretnych okoliczności wyjazdu. Jeśli chodzi o zwierzęta inne niż koty, psy i fretki, w każdym kraju UE obowiązują przepisy krajowe. Podróż samolotem Przed zaplanowana podróżą samolotem proponujemy skontaktować się z liniami lotniczymi przed zarezerwowaniem biletu. Linie lotnicze stosują różne zasady w odniesieniu do podróżowania ze zwierzętami domowymi. Najczęściej linie lotnicze proszą :

• umieszczenie zwierzęcia w odpowiednim transporterze lub klatce podróżnej

• zapewnienie zwierzęciu wygodnych warunków podróżowania – odpowiedniej przestrzeni oraz zapewnienia stałego dostępu do wody i karmy

• udokumentowanie wszystkich niezbędnych szczepień- paszport,  książeczka zdrowia

    Od 1 października 2004 roku psy, koty i fretki podróżujące po krajach w obrębie Unii Europejskiej muszą mieć paszport. Warunkiem wystawienia paszportu jest trwała identyfikacja zwierzęcia-chip lub tatuaż.

    Czip jest to miniaturoiwy transponder wielkości ok. 1 cm X 1,2 mm. Pokryty jest otoczką obojętną dla tkanek i zapobiegającą przesuwaniu się pod skórą. Czip wszczepia się pod skórę na szyi a zabieg trwa około 1-2 minut. Czip posiada niepowtarzalny numer identyfikacyjny, który odczytuje się przy użyciu specjalnego czytnika. Dane zaczipowanego zwierzęcia i jego właściciela zalecamy umieścić w ogólnopolskiej bazie danych www.safe-animal.eu.

W paszporcie znajdują się następujące informacje:paszporty

    Imię, nazwisko i adres opiekuna, opis zwierzęcia, numer czipu i data jego wszczepienia lub numer i data nadania tatuażu. W paszporcie także jest miejsce na wklejenie zdjęcia naszego Milusińskiego. Dodatkowe informacje, które muszą się w nim znaleźć to wpisy o dokonanych szczepieniach, odrobaczeniach i profilaktyce przeciw kleszczowej.