Prawidłowa dieta oraz higiena a
także zdrowie psychiczne