Profilaktyka fretka

    Fretkę szczepi się przede wszystkim przeciw nosówce, jest to choroba wirusowa, na którą fretki są wyjątkowo wrażliwe i zachorowanie praktycznie zawsze powoduje jej śmierć. Młodą fretkę szczepimy w 7-10 tygodniu życia, najpóźniej do ukończenia 12 tygodnia potem obowiązują 3-4 tygodnie przerwy i szczepimy drugą dawką szczepionki. Następnie w odstępach roku do półtora stosujemy szczepienia przypominające. Jeżeli fretkę kupujemy od hodowcy to zabieramy ją do domu miesiąc po szczepieniu.

    Jeżeli kupujemy dorosłą fretkę to po tygodniowej obserwacji i braku objawów chorobowych należy ją zaszczepić. Zaleca się podać jedną dawkę już bez powtórzeń.

    Przeciwko wściekliźnie szczepimy zwierzęta wychodzące na dwór oraz te, które mają kontakt z innymi zwierzakami lub kiedy planujemy oddać zwierzątko do hotelu dla zwierząt. Przeciw wściekliźnie szczepi się co najmniej 2 tygodnie po zakończeniu szczepień p/ nosówce, można oczywiście później. Następnie po roku do półtora powinno nastąpić szczepienie przypominające.

    Przy wyjeździe z fretką do Anglii, Irlandii oraz państw skandynawskich szczepienia p/wściekliźnie są obowiązkowe a zwierzak musi posiadać paszport.