Nasz zespół

</p>
<p> </p>
<p> </p>
<center>AUGUSTYN BLICHARZ</center>
<p> </p>
<p>

AUGUSTYN BLICHARZ

Lekarz weterynarii
Specjalista chirurg
Absolwent Lubelskiego Uniwersytetu Przyrodniczego-Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
Praktykę lekarską prowadzi w Starachowicach od 2002 roku.
W 2014 ukończył dwuletni kurs z zakresu chorób małych zwierzą w Instytucie Weterynarii w Puławach.W czerwcu 2016 roku ukończył trzy letnie studia specjalizacyjne kierunek Chirurgia Weterynaryjna na Wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym i tym samym uzyskał tytuł specjalisty chirurga. Stale dokształca się, uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych. Zwolennik sterylizowania zwłaszcza zwierząt bezdomnych zwierząt i w tym zakresie współpracuje z fundacją Tiere Shutzbund z Zurychu.
</p>
<p> </p>
<p> </p>
<center>ŁUKASZ ADAMEK</center>
<p> </p>
<p>

ŁUKASZ ADAMEK

Lekarz weterynarii
Doktor nauk weterynaryjnych

 

Absolwent Wydzialu Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, doktor nauk weterynaryjnych w zakresie „choroby wewnętrzne zwierząt”.
Od 2008 roku pracował na stanowisku asystenta w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej, Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt,  gdzie łączył badania naukowe z działalnością dydaktyczną oraz pracą w klinice. W 2014 roku. obronił dysertację doktorską.
W latach 2010- 2013 był uczestnikiem podyplomowych studiów
specjalizacyjnych z zakresu chorób psów i kotów. Obecnie nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. 
</p>
<p> </p>
<p> </p>
<center>ANETA GADECKA-BENDERZ</center>
<p> </p>
<p>

ANETA GADECKA-BENDERZ

Lekarz weterynarii

Absolwentka Wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego-Wydział Medycyny Weyerynaryjnej rocznik 2007. Przygodę z „Czterema Łapami”rozpoczęła jeszcze na Armii Krajowej w kwietniu 2007.

W naszej przychodni spełnia sie zawodowo w diagnozowaniu i leczeniu chorób psów i kotów.Uczestniczy w sympozjach i szkoleniach z zakresu endokrynologii i rozrodu oraz dermatologii małych zwierząt.

Prywatnie jest opiekunem pìęknej czekoladowej labradorki o imieniu Mokka.

</p>
<p> </p>
<p> </p>
<center>KAROL RADOSINSKI</center>
<p> </p>
<p>

KAROL RADOSINSKI

Lekarz weterynarii

Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.
 
Po uzyskaniu dyplomu rozpoczął pracę na stanowisku lekarza weterynarii w jednej z warszawskich przychodni weterynaryjnych.
 
W przychodni Cztery Łapy zajmuje się leczeniem chorób wewnętrznych psów, kotów oraz zwierząt egzotycznych.
 
Prywatnie miłośnik sportu oraz właściciel kota.
 
 

Nasi klienci

[/accordian][/fusion_text]